четвер, 23 серпня 2012 р.

Модуль 8 Рефлексія

Цей модуль поміг мені обдумати власні цілі навчання на цьому тренінгу, а саме:

Оцінювання має відбуватися постійно протягом проекту та включати оцінювання всіх вказаних у навчальних цілях знань та навичок;
 Оцінювання, що будується навколо навчальних потреб учнів, має акцентувати увагу як на змісті навчальної теми, так і на навичках 21 століття;
Форми оцінювання мають критерії, що тісно пов’язані з цілями, та дескриптори , що описують рівні сформованості навичок та рівні засвоєння знань, які відображаються в кінцевому продукті проекту, що розробляється учнями;
Щоб визначити рівень розуміння учнями теми, їх знання та якість учнівських робіт, їх демонстрації, використовується підсумкове оцінювання;
Корисно дотримуватися таких дій при створенні або адаптації форми оцінювання: 
самому виконати завдання (створити продукт, який мають виконати учні);
переконатися, що визначені критерії відповідають сформульованим навчальним цілям;
обмежити кількість критеріїв до необхідних;
залучити колег та учнів до створення інструментів оцінювання;
І т.д.


середа, 22 серпня 2012 р.

Модуль 7 Рефлексія

Цей модуль поміг мені обдумати власні цілі навчання на цьому тренінгу, а саме:
Планування та робота над прикладом учнівської роботи вимагає:
відповідей на Основні запитання;
демонстрації володіння концепціями, навичками та знаннями; 
 демонстрації володіння навичками 21 століття та навичками мислення вищих рівнів;
зв’язків із реальним світом, життям учнів;
 відповідного та ефективного використання ІКТ. 
Рішення про використання певної інформаційно-комунікаційної технології має базуватися на її сильних сторонах у підтримці бажаного змісту та реалізації навчальних цілей. Приклади таких засобів для учнівських проектів:

Модуль 5 Рефлексія

Цей модуль поміг мені обдумати власні цілі навчання на цьому тренінгу, а саме:
Я зрозумів, що інтернет може бути потужнім інструментом для проведення досліджень.
Майстерне оперування пошуковими стратегіями допомагає учням і вчителям ефективно шукати корисні відомості та дані в Інтернеті.
Закони правомірного використання інформації описують, як учителі та учні можуть скористатися під час навчання матеріалами, захищеними авторським правом.
Список використаних ресурсів має бути створений для учнів усіх вікових категорій у різних форматах.
Учнів потрібно навчати критичному оцінюванню веб-ресурсів.
Потрібно зважати на цілу низку факторів при визначенні достовірності та цінності веб-сторінки для використання в проектах.

вівторок, 21 серпня 2012 р.

Модуль 1 рефлексія

Цей модуль поміг мені обдумати власні цілі навчання на цьому тренінгу, а саме
Постановка власних цілей навчання допомагає цілеспрямовано навчатися на тренінгу і після нього
Соціальні сервіси Інтернету (блоги) можуть допомогти вчителю організувати обговорення власної діяльності й спілкуватися з іншими учасниками навчального процесу
У програмі Intel® «Навчання для майбутнього» допоміжні ресурси можуть сприяти самостійному навчанню на тренінгу та допомагати підвищувати свій професійний розвиток у майбутньому
Модуль 4 рефлексія


Цей модуль допоміг мені уточнити Основні запитання проекту та обдумати оцінювання учнів в проекті, а саме те, що потрібно провести оцінювання знань учнів (на початку роботи над проектом) та оцінювання навчальних потреб учнів; оцінювання потрібно проводити на протязі виконання проекту, щоб мати змогу відслідковувати прогрес учнів, заохочувати їх для подальшої діяльності; залучати до оцінювання учнів та сприяти їх самооцінюванню.
Початкове оцінювання знань учнів планую провести через тестування, а оцінювання навчальних потреб учнів – створенням таблиці ЗХД.

Модуль3. Рефлексія

За допомогою цього модуля мені вдалося з'ясувати, як можна використовувати навчальні дослідження в розробці проектів та виявити сутність Основних запитань проекту, а саме ключового питання, тематичних та змістовних запитань.
Матеріал, викладений в даному модулі дуже допоможе мені у плануванні та створенні проекту.
Такі дослідницькі проекти допоможуть учням при опануванні навчального матеріалу, розвитку креативності та навичок ХХІ століття.
Для покращення навчального пректу я використовуватиму дослідницькі проекти, які допоможуть учням більш грунтовно оволодіти знаннями та виявити їх практичну роль.